Sorumluluk, kişinin kendi kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Yani toplumun bireyden beklediği tutum ve davranışları, bireyin farkında olması ve bu sorumlulukları, kendisi ve toplum için yerine getirmesidir.

Bunun yanı sıra kişinin kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemleri yapması sorumluluk alanının tamamını kapsar. Çünkü sorumluluk yalnızca bireysel değil toplumsal anlamda da yapılması gereken zaruri davranışlardır. Ayrıca kişinin kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerini üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışlarının sonuçlarını sahiplenmesi de bireysel sorumluluk alanına girmektedir. Sorumluluk sahibi bireyler kendi kaynaklarını kullanırlar. Kendi kararlarını kendileri verecek kadar özgüven sahibi insanlardır. Başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, davranışlarının sonuçlarını üstlenen, öz eleştiri mekanizmasını iyi kullanan, iş birliğine yatkın bununla beraber bağımsız da hareket edebilmeyi iyi bilen ve en önemlisi zamanı etkin ve yerinde kullanabilen bireylerdir. Sosyal sorumluluk sahibi bir anlayışa sahiptirler. Doğaya ve yaşadığı çevreye saygılı ve duyarlı bir yapıya sahiptirler.

Vatandaşlık ve toplumsal ahlak ve genel yaşam kültürüne saygılı, empati yeteneği gelişmiş insanlardır. Sorumlu insan toplumsal olaylarda her zaman kendilerine bir görev addederler. Toplumu ilgilendiren olumlu ya da olumsuz tüm durumlarda kendilerine bir vazife çıkarırlar. Toplum yararına bunu yerine getirmenin gayreti ve uğraşı içinde olurlar. Yaşadıkları dünya başta olmak üzere ülkeye ve çevreye sevgiyle yaklaşıp korumacı bir tavırla sorumluluk hissederler. Sosyal sorumlulukta her zaman yer alırlar. Başta STK’lar olmak üzere kamu ve özel sektörün bir amaç etrafında toplanarak ortak yaşama destek olmalarında hep sorumlu bireyler görev alırlar. Bu durumda sadece kişisel çıkarların ve kar amacının dışında insanlık adına güzel şeylerin yapılmasına destek olmak toplumsal faydayı göstererek hareket etmektir.

Bununla beraber sorumluluk toplum olarak çözüm üretilmesinde adaletin sağlanmasında sağlık ve çevre sorunları başta olmak üzere toplumun faydasına olan her konuda ortak hareket etmeyi sağlayan bir aidiyet duygusudur. Gerek bireysel gerek sosyal sorumluluk ihtiyacı olan herkese ve her canlıya uzanan bir dost eli gibidir. Bu da toplumsal duyarlılığın ve insan olma erdeminin en önemli lokomotifidir.